Wersja publiczna2.9.5
Data zbudowania30 września 2008, 17:00
Wymagana wersja serwera6.13.11
Dopuszczalna wersja serwera6.13.x

Uruchom | Pobierz

Rozszerzenia funkcjonalności:

Poprawka błędu NullPointerException pojawiająca się czasami (choć rzadko) przy kilku osobach pracujących na tej samej instancji