Wersja publiczna2.7.0
Data zbudowania08 listopada 2006, 15:47
Wymagana wersja serwera6.0.0
Dopuszczalna wersja serwera6.3.x

Uruchom | Pobierz

jPalio wprowadza wielojęzyczność. Wymaga wersji serwera 5.1.12!

Rozszerzenia funkcjonalności: Poprawki błędów: Zmiany ergonomiczne: