Najwygodniejszym sposobem uruchamiania aplikacji jest wykorzystanie specjalnego serwletu serwera jPalio. Jeżeli chcesz zarządzać portalem np. http://devel.torn.com.pl/palio/html.run?_Instance=jpalio-pingwin, podaj adres: http://devel.torn.com.pl/palio/designer.run . Po podaniu adresu przeglądarka powinna uruchomić wersję aplikacji dostosowaną do wersji serwera, z którym chcesz się połączyć.

Jeżeli masz ograniczony dostęp do internetu lub chcesz uruchamiać narzędzia eskportu / importu z linii poleceń, rozważ pobranie całej aplikacji wraz ze skryptami uruchamiającymi w postaci archiwum ZIP.