Program jDesigner jest aplikacją kliencką serwera jPalio uruchamianą poprzez Java Web Start.

Jeżeli chcesz się połączyć z konkretnym serwerem, nie zapomnij o wyborze dostosowanym do wersji serwera jPalio. Wersję serwera, z którą pracujesz, możesz sprawdzić klikając prawym przyciskiem na wybrany serwer w module Start i wybierając polecenie "Odśwież informacje o serwerze". Po zakończeniu komunikacji, obok wybranego serwera pojawi się w nawiasach numer wersji.

Poniżej wybór najlepszych wersji aplikacji do obsługi wybranych wersji serwera.

WERSJA SERWERA WERSJA KLIENTA
7.4.80-7.4.x 4.3.4
7.4.63-7.4.65 4.3.0
7.3.41-7.4.65 4.2.6   4.2.5   4.2.4   4.2.3   4.2.2   4.2.1   4.2.0   4.1.3   4.1.2   4.1.1   4.1.0   4.0.0
7.2.25-7.2.x 3.6.6   3.6.5   3.6.4   3.6.3   3.6.2   3.6.1   3.6.0   3.5.2   3.5.1   3.5.0
7.2.5-7.2.23 3.4.0   3.3.0   3.2.1
7.2.0-7.2.4 3.2.0   3.1.0
7.0.5-7.1.x 3.0.7   3.0.6   3.0.5
7.0.2-7.1.x 3.0.2
7.0.1-7.1.x 3.0.1
7.0.0-7.1.x 3.0.0
6.13.11-6.13.x 2.9.5
6.13.0-6.13.10 2.9.4
6.12.0-6.12.x 2.9.3   2.9.2   2.9.1
6.11.0-6.12.x 2.9.0
6.4.0-6.10.x 2.8.0
6.1.1-6.3.x 2.7.1
6.0.0-6.3.x 2.7.0
5.1.8-5.1.x 2.6.0   2.5.1
5.1.5-5.1.x 2.5.0
5.0.2-5.0.x 2.4.1
4.0.0-5.0.x 2.4.0
jpaliocom